Over Ons

Special Worx in het kort

Special Worx B.V.  biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan complexe en minder complexe zorg vragers. Wij hanteren een simpele, transparante en effectieve werkwijze. Voor de begeleiding zetten wij zzpers in. Zzpers blijken het beste bestand tegen de werkdruk en onvoorspelbaarheid van de doelgroepen die wij bedienen. In deze samenwerking fungeert Special Worx als matchmaker en kwaliteit bewaker van de geleverde zorg. De uniformiteit in werkwijze uit zich in de gebruikte methodiek namelijk het Sociaal competentie model. Ervaring leert dat een groot deel van ons werk bestaat uit met name mensen de competenties bij brengen die nodig zijn om te kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij. Personen die vooral ervarend leren waarbij wij ter allertijden naast blijven staan om de opgedane ervaringen goed of slecht na te bespreken en de betreffende persoon te helpen lering uit deze ervaringen te trekken.

Special Worx B.V. levert maatwerk in de ruimste zin des woords.

Bel Ons

+31 6 254 11 114

Mail Ons

info@specialworx.nl

Adres

Kea bouwmanstraat 22
6833 LK Arnhem

Special Worx levert dagbesteding, werkervaringsplaatsen, ambulante begeleiding, coaching en advies. Special Worx legt verbinding tussen de cliënt, de (horeca)ondernemer en entertainment.