Special Worx In Het Kort

Special Worx B.V.  biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan complexe en minder complexe zorg vragers. Wij hanteren een simpele, transparante en effectieve werkwijze. Voor de begeleiding zetten wij zzpers in. Zzpers blijken het beste bestand tegen de werkdruk en onvoorspelbaarheid van de doelgroepen die wij bedienen. In deze samenwerking fungeert Special Worx als matchmaker en kwaliteit bewaker van de geleverde zorg.

Wat doen wij?

Individuele en Specialistische begeleiding

Doordat Special Worx geen behandeling biedt maar begeleiding, staan onze mensen het dichts bij de persoon in kwestie waardoor men zowel het eigen plan kan uitvoeren als ondersteuning bieden aan bestaande plannen van betrokken keten partners.

Door het hanteren van simpele organisatie structuren kunnen onze zzpers zich volledig richten op de personen in kwestie.

Het verschil tussen begeleiding en specialistische begeleiding uit zich bij ons in het opleidings niveau van de betreffende zzper.

De inrichting van de zorg blijft hetzelfde mits de casus voor een andere aanpak vraagt.

Onze begeleiding is het beste te omschrijven als handson en outreachend.

Ambulante Begeleiding

Special Worx biedt ambulante begeleiding die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Wij zijn gespecialiseerd in het activeren van cliënten die moeilijk in beweging te krijgen zijn. De cliënten hebben veelal een langdurig en complex hulpverlening verleden of zijn lange tijd uit beeld geraakt.  Door onze jarenlange ervaring met deze doelgroep, kunnen wij hun begeleiden en in veel gevallen motiveren naar een beter kwaliteit van leven.

Dagbesteding

Special Worx biedt dynamische activerend werk trajecten die aansluiten op de belevings wereld en interesses van de hedendaagse generatie.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld media en schoonheid.

Wij bieden en/of creëren zowel intern als extern activerend werk plekken waar men ervarend kan leren.

Onder dynamische trajecten verstaan wij trajecten bestaande uit meerdere activiteiten verwerkt in een dag of week programma.

Society Beauty center te Arnhem is de belichaming van onze visie.

De beauty center biedt flexplekken aan zzpers bij wie de clienten over de schouders mogen meekijken en natuurlijk ook oefenen.

www.societybc.nl

Bel Ons

+31 6 254 11 114

Mail Ons

info@specialworx.nl

Adres

Kea bouwmanstraat 22
6833 LK Arnhem

Special Worx levert dagbesteding, werkervaringsplaatsen, ambulante begeleiding, coaching en advies. Special Worx legt verbinding tussen de cliënt, de (horeca)ondernemer en entertainment.