• Maatwerk in dagbesteding.
  Gericht op jongeren die graag buiten willen zijn.
 • Met z'n allen eten bij Chico's place.
 • Special Worx
  Aan de slag voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad.

DIENSTEN

Wij hebben onze dienstverlening net zo dynamisch ingericht aasde doelgroepen die wij bedienen.

 1. 1
  Ambulante Begeleiding

  Special Worx biedt ambulante begeleiding die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Wij zijn gespecialiseerd in het activeren van cliënten die moeilijk in beweging te krijgen zijn. De cliënten hebben veelal een langdurig en complex hulpverlening verleden of zijn lange tijd uit beeld geraakt.  Door onze jarenlange ervaring met deze doelgroep, kunnen wij hun begeleiden en in veel gevallen motiveren naar een beter kwaliteit van leven.

 2. 2
  Dagbesteding

  Special Worx biedt unieke en gevarieerde dagbestedingstrajecten die direct aansluiten op de belevingswereld en capaciteiten van de cliënt. De begeleiders van Special Worx proberen binnen het interesse veld  van de cliënt situaties te creëren waarin de cliënt uitgedaagd wordt om een betere versie van zichzelf te worden.

  De trajecten worden geïmplementeerd binnen bestaande bedrijven en organisaties. Voor het plaatsen van cliënten, maakt Special Worx gebruik van haar uitgebreide netwerk van ondernemers in de horeca, entertainment en dienstverlenende sector.

  De werkzaamheden variëren van: folders rondbrengen, posters plakken en andere reclame/promotie gerelateerde werkzaamheden tot diverse logistiek en faciliterende werkzaamheden

  Kook en sport gerelateerde activiteiten behoren ook tot de mogelijkheden.

 3. 3
  Workshops

  Special Worx heeft diverse workshops ontwikkeld voor jongeren en (jong)volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving. De workshops sluiten aan op de belevingswereld van de jongeren/ (jong)volwassenen en zijn gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en het stimuleren van zelfredzaamheid. Een goed voorbeeld is de rapworkshop(link?) waarbij het rappen niet het doel is maar het middel ter verhoging van hun zelfredzaamheid en zelf inzicht. Voor de dames bieden wij een workshop dans en entertainment.

  Verzorgd door Liesje Dassidy, beroeps model, danseres en entertainer.

 4. 4
  Crisisinterventie

  Er zijn situaties waarbij direct handelen en hulp noodzakelijk is . Omdat het niet veilig is of omdat het welzijn van de betrokkenen in gevaar zijn. Bijvoorbeeld:

  • Escalaties in de huislijke sfeer tussen ouders en hun kind.
  • Gewelddadig gedrag tegen ouders of de andere leden van het gezin.
  • In aanraking komen met de politie waarbij de ouders of begeleider niet bereikbaar zijn
  • Ook kan het zijn dat ouders de zorg voor een kind tijdelijk niet aan kunnen.

  Special Worx heeft als doel, in (dreigende) crisissituaties bijstand te verlenen. Bij een crisis heeft u binnen één uur bijstand van de professional.

LATEST NEWS